Position Eskilstuna

aug 14, 2020

Position Eskilstuna är ett nytt nätverk som ska verka för näringslivet i Eskilstuna. Föreningen vill genom brett samarbete bidra till en mer levande stad och öka Eskilstunas attraktionskraft. Mathilde är en av styrelseledamöterna i Position Eskilstuna.